Історія кафедри

  Кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» створена в 1934 р. та є однією з найстаріших кафедр Університету. На чолі кафедри завжди стояли провідні спеціалісти з великим науковим та практичним досвідом в області технології та організації будівельного виробництва й матеріалознавства, такі як Дмитрієв Б. І., Цупко В. Г., Гладишев Б. М., Крилов Ю. П., Бакалін Ю. І., Окуневський Л. М.

  З 2013 р. кафедру очолила д.т.н., професор О. В. Кондращенко, має більше 140 публікацій, з них 100 наукового характеру, в т.ч. 19 авторських свідоцтв та патентів, а також більш ніж 20 навчально-методичних видань. Є співавтором відкриття «Закономірності об’ємних змін в структурованих колоїдних системах» (диплом № 200 від 5.03.02 р.). Працює за науковим напрямком «Фізико-хімічне підґрунтя виробництва гіпсових та гіпсомістких будівельних матеріалів і виробів на їх основі». На підставі термодинамічних розрахунків нею розроблена модель випалу гіпсу у швидкісному потоці теплоносія з отриманням високоміцного гіпсового в’яжучого переважно a-модифікації. Розроблено склад гіпсу підвищеної міцності та водостійкості (Крозм.= 0,81), а також склади теплоізоляційних гіпсобетонів. Всі розробки захищені патентами України. Під її керівництвом успішно захистила кандидатську дисертацію Баранова А. А., підготовлена до захисту кандидатська дисертація Атіняном А. А. Підтримує стосунки з наукових питань і співпрацює з Харківським національним університетом будівництва та архітектури, Мордовським державним університетом імені Н.П. Огарьова, Московським державним університетом залізничних сполучень (МІІТ).

Матеріали до 80-річчя кафедри  ТБВ і БМ:
презентації до доповідей  Кондращенко і Супрун; банер, колаж, стенд, історія.


На сайті 487 гостей та один користувач