Студентська наука

  image080Діяльність кафедри направлена на дослідження нових технологічних рішень в будівельному виробництві, ремонту, реконструкції та реставрації будівель. Також робота кафедри узагальнює накоплений досвід раціонального використання будівельних матеріалів, їх виготовлення та вирішує питання застосування вторинної сировини й відходів промисловості.

 

image086

В науково-дослідних роботах фахівців кафедри освітлені такі теми:

- ремонт залізобетонних і кам’яних конструкцій та їх повторне використання;

- дослідження ефективного виробництва і механізації бетонних робіт;

- засоби улаштування полегшеного збірно-монолітного перекриття.

image090- удосконалення технології бетону та залізобетону;

- фізико-хімічні основи матеріалознавства;

- фактори, які впливають на міцність з’єднання бетонних та залізобетонних елементів акриловими клеями;

- виробництво гіпсових в’яжучих з покращеними фізико-хімічними властивостями.

  image088Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Кращі студенти залучаються для участі в семінарах, конференціях і наукових розробках кафедри. Результати досліджень відбиваються в дипломних проектах і магістерських роботах, публікуються спільні статті в наукових періодичних виданнях.

  image096Щорічно кафедра випускає до 50 дипломників денної й заочної форм навчання, з них до 2 % − магістри. Тематика дипломних проектів і магістерських робіт є актуальною й пов'язана з розробкою й використанням сучасних будівельних матеріалів, деталей, виробів, конструктивних рішень, а також прогресивних технологій і організації робіт будівництва при зведенні, ремонті й реконструкції будівель і споруд.image102

  Випускники кафедри мають можливість навчатися в аспірантурі під керівництвом провідних докторів, професорів кафедри за спеціальностями:

− 05.23.05 − «Будівельні матеріали й вироби» (науковий керівник докт. техн. наук, професор Кондращенко О. В.);

− 05.23.08 − «Технологія й організація промислового й цивільного будівництва» (науковий керівник канд. техн. наук, професор Жван В. Д.);

− 05.17.11 − «Технологія одержання тугоплавких неметалічних матеріалів» (науковий керівник канд. техн. наук, доцент Рищенко Т. Д.)

image100Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних конференціях, спільних міжнародних проектах, науково-дослідних розробках, проходять планові стажування на провідних підприємствах, у профільних ВНЗ України й за кордоном. Наукові розробки кафедри впроваджуються при оснащенні будівельних лабораторій, при будівництві Харківського метрополітену, на ділянках Харківської системи водопостачання, при ремонтах і реконструкції будинків і споруд м. Харкова.

 

Студентські наукові роботи: 

1. Гончар А. І., Ковальська М. А. Використання принципів потокового будівництва для раціоналізації навчального процесу Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова / Студентська наукова робота. - Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 32 с.

 


Сейчас 58 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте