Спеціальності

У житті кожного з вас настає відповідальний момент вибору майбутньої професії, якій хочеться присвятити свою діяльність. І хочеться бути впевненим, що вона принесе користь країні, визнання людей, задоволення роботою, забезпечить гідне становище в суспільстві.
Студент може отримати спеціалізовану підготовку

на двох рівнях

 v Бакалавр за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія,

галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

 Магістр за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія

Цілі навчання: підготовка фахівців для проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.

 Основний фокус освітньої програма та спеціалізації : Залізобетонні конструкції, металеві конструкції, деревяні конструкції, підвалини та фундаменти, технологія будівельного виробництва, будівельна техніка, будівельні матеріали, реконструкція будівель та споруд.
 
Фахові компетентності спеціальності:
- Здатність до проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення з використанням збірних і монолітних залізобетонних, металевих, кам’яних та деревяних конструкцій, в тому числі застосовуючи сучасні програмні
комплекси.
- Знання та розуміння будівельної механіки та її застосування при розрахунку й проектуванні будівельних конструкцій із використанням систем автоматизованого проектування.
- Здатність до розрахунку та конструювання несучих конструкцій і вузлів з’єднання залізобетонних, камяних, металевих і дерев’яних конструкцій, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
- Здатність аналізувати властивості ґрунтів основи, обиратита проектувати економічні фундаменти різних типів ( неглибокого закладання, пальові) з урахуванням взаємодії будівельних конструкцій між собою та із неоднорідним природним або штучним ґрунтовим середовищем при різних за характером навантаженнях.
- Здатність забезпечити організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних конструкційних матеріалів та енергоефективних технологій.
Придатність до працевлаштування:
- дослідницька і проектно-конструкторська;
- виробничо-технологічна та виробничо-управлінська;
- експериментально-дослідницька.
Професії, професійні назви робіт 
– Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві
- Виконавець робіт
- Майстер будівельних та монтажних робіт
 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами
 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
Інженери в галузі цивільного будівництва
- Гідротехнік
- Інженер з нагляду за будівництвом
- Інженер з проектно-кошторисної роботи
- Інженер-будівельник
- Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та
містобудування
- Інженер-проектувальник (цивільне будівництво)
- Технолог (будівельні матеріали)
 – Інженер з охорони праці
 – технік-будівельник:
- Доглядач будови
- Кошторисник
- Технік з архітектурного проектування
- Технік санітарно-технічних систем
- Технік-будівельник
- Технік-будівельник (дорожнє будівництво)
- Технік-гідротехнік
- Технік-дизайнер (будівництво)
- Технік-доглядач
- Технік-лаборант (будівництво)
- Технік-проектувальник
- Технік-теплотехнік (будівництво)
- Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)
– Кресляр
- Технік-конструктор
- Кресляр-конструктор
– Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
- Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
- Технік з нормування праці
- Технік з підготовки виробництва
- Технік з підготовки технічної документації
- Технік з планування
 – Інспектори з будівництва та пожежної безпеки
- Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків
 - технічні фахівці в галузі управління з правом виконувати професійну роботу на посадах професійної групи після 2-х років виробничого стажу

 

 Аспірантура кафедри ТБВ і  БМ

Аспірантура кафедри ТБВ і  БМ надає громадянам України, іноземним громадянам, які мають вищу освіту рівня магістра, можливість підвищення наукової та педагогічної кваліфікації.

Успішне закінчення аспірантури відкриває широкі можливості не тільки до підвищення соціального статусу, а й до побудови успішної наукової та педагогічної кар'єри, гостро затребуваною сьогоднішнім ринком праці.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі ТБВ і БМ: 192 - будівництво та цивільна інженерія.

 

Студентські роки - це найкращі роки юності! У нашому вузі ви зможете активно займатися дослідницькою роботою і спортом, брати участь в науково-виробничої діяльності кафедр, продовжити, зміцнити здоров'я, займаючись в спортивних секціях  ХНУГХ ім. О.М. Бекетова.


На сайті 15 гостей та користувачі відсутні