засідання державної екзаменаційної комісії 2020/2021 н.р. із захисту магістерьских робіт спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за програмою підготовки "Промислове та цивільне будівництво".

21 грудня 2020 року відбулось  засідання державної екзаменаційної комісії 2020/2021 н.р. із захисту магістерьских робіт спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за програмою підготовки "Промислове та цивільне будівництво". 


  

 

 

 

 

 

До захисту представлено магістерські роботи випускників кафедри Технології будівельного виробництва і Будівельних матеріалів, що присвячені актульним темам сьогодення будівельної галуз. В складі комісії завідувач кафедри будівельних конструкцій, д.т.н., проф. Шмуклер В.С., завідувач кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів д.т.н., проф. Кондратьєв А.В., завідувач кафедри механіки грунтів та інженерної геології, к.т.н, доц. Александрович В.А., к.т.н., ст. викл. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Скрипник О.С. Голова комісії - проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту, д.т.н., проф. Ватуля Г.Л., секретар ДЕК - к.т.н, доц. кафедри будівельних конструкцій Лугченко О.І.

 


На сайті 109 гостей та користувачі відсутні