Історія кафедри

Матеріали до 80-річчя кафедри  ТБВ і БМ:

презентації до доповідей  Кондращенко і Супрун; банер, колаж, стенд, історія.

      Історія кафедри Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів (русский, English)

Історія кафедри розпочалася в 30-і роки 20-го століття.
Відкриття «Архітектурного факультету» потребувало поглибленого вивчення будівельних матеріалів і будівельного виробництва. У зв’язку з цим Харківський інститут інженерів комунального будівництва отримав лабораторії і дослідницький куточок «Української архітектурно-будівельної виставки», яка працювала в м. Харкові та стала виконувати функцію навчального комбінату з будівельної справи. У 1934/35 навчальному році в інституті було відкрито:
- будівельний кабінет;
- лабораторія будівельних матеріалів;
- а пізніше на початку 1941 р - «Кабінет будівельного виробництва».
Лабораторія була розташована у будівлі адміністративного корпусу, а в 1970 році, після здачі в експлуатацію центрального корпусу, кафедра отримала нові приміщення, де і знаходиться до теперішнього часу.
Проблемами розвитку і реорганізації, а також формуванням науково-педагогічного потенціалу кафедри з 1935 р по 1960 р займалися провідні фахівці в галузі будівництва: М. Г. Винокуров, В. Г. Цупко, О. М. Білий, А. Ф. Похилевич, Н. П. Мамонтов, В. В. Рубенштейн, А. О. Качура, Ф. К. Замнеус, Г. П. Ковтун, Г. І. Літвин.

Першим завідувачем став доцент Борис Іванович Дмитрієв, який керував лабораторією «Будівельних матеріалів» до 1938 року і в подальшому очолив засновану ним кафедру «Будівельних матеріалів та будівельного виробництва» до 1943 р. Коли інститут під час Другої світової війни був евакуйований, Б. І. Дмитрієв керував роботами з відновлення народного господарства. А в червні 1947 р. Борис Іванович знову став на чолі кафедри.
Борис Іванович Дмитрієв володів великим досвідом практичної роботи в Українському науково-дослідному інституті споруд. Важливими розробками можна вважати його внесок в великоблочне будівництво.
1944 р. по 1947 р. на чолі кафедри був доцент Олександр Михайлович Бєлєнький, який працював на кафедрі з 1936 року.
У період з 1954 р по 1961 рік кафедрою керував Василь Гаврилович Цупко. Пізніше він очолив інститут і виконував обов’язки ректора.
У 1953 році на кафедру прийшла працювати молодий викладач Наталія Іванівна Романенко, яка протягом 30 років пройшла шлях від асистента до виконуючого обов’язки завідувача кафедри.

З 1961 по 1982 р. р. кафедрою «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» завідував ветеран Другої світової війни, к.т.н., професор Борис Михайлович Гладишев. Його науковим напрямком було «Дослідження механізму руйнування бетону і розробка нових видів цементу». Учасник ВДНГ СРСР в 1971 р., удостоєний диплома на ювілейній виставці ВДНГ УРСР в 1977 р. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації директор заводу з переробки відходів ТЕЦ к.т.н. В. С. Немерцев і М. Д. Шмандій, випускник нашого ВНЗ, який в подальшому працював доцентом кафедри.
За 20 років керівництва Борис Михайловича Гладишева викладацький склад кафедри поповнився досвідченими виробничниками, які захистили кандидатські дисертації і багато років пропрацювали на кафедрі: к.т.н. М. Г. Дюженко, к.т.н. І. Е. Детістов, к.т.н. А. І. Райгородський, к.т.н. Л. Є. Іванов, к.т.н., М. Г. Костюк, А. О. Качура. В цей же період в 1970 р. на кафедру прийшов випускник Харківського інституту інженерів транспорту О. П. Сівцов, а в 1972 році після закінчення аспірантури на кафедру прийшли молоді викладачі Г. Г. Осташевська, Ю. Л. Дикий, М. М. Прядкін.

З 1982 р. по 1987 р. кафедру очолював доктор наук, професор Юрій Петрович Крилов. Під його керівництвом в нашому інституті була розроблена автоматизована навчальна система, що включає програмоване навчання, контроль і оцінку знань студентів. Він керував виконанням великих особливо важливих науково-дослідних робіт для будівельних організацій Мінпромтяжстроя СРСР, Мінмонтажспецбуду СРСР. Під його керівництвом була розроблена і впроваджена система АСУ, що отримала назву «Казанська система» за ім’ям міста, де її вперше запровадили.

З 1987 р по 1997 р кафедрою керував д.т.н., професор Юрій Іванович Бакалін, почесний винахідник СРСР, відзначений медалями ВДНГ СРСР. Його науковим напрямком було дослідження технологічних процесів штучних оздоблювальних матеріалів. У 1988 р для читань лекцій і консультацій дипломників були запрошені провідні фахівці в галузі будівництва С. С. Піліграмм і Б. К. Зеленський.

З 1997 р. по 2003 р. кафедру очолював к.т.н., заслужений професор, член-кореспондент Академії Будівництва України Лев Миколайович Окуневський. Свій трудовий шлях Лев Миколайович почав з будівельного майданчика, а після захисту дисертації очолив деканат Будівельного факультету, пізніше працював на посаді проректора з навчально-методичної роботи нашої академії. Його наукові розробки були впроваджені при будівництві Нововоронезької АЕС і Саратовської і Кременчуцької ГРЕС.

З 2003 р. по 2013 р кафедрою керував к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії Будівництва України, менеджер міжнародного Європейського проекту INDUSTMENT Олег Миколайович Болотських.
До його наукових інтересів належать дослідження проблем ремонту і забезпечення довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій, а також оцінка дефектів будівельних конструкцій. О. М. Болотських, проводив активну роботу з німецькими партнерами кафедри з розвитку матеріально-технічної бази кафедри.

З 2013 р. кафедру очолила докт. техн. наук, професор Олена Володимирівна Кондращенко. Її науковим напрямком є «Розробка фізико-хімічних основ одержання будівельних матеріалів, більш ефективне використання матеріальних ресурсів і зниження енерго- і матеріалоємності продукції, що випускається».
Після захисту докторської дисертації відкрила при кафедрі аспірантуру за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», підготувала двох кандидатів наук А. О. Атіняна і А. А. Жигло, ще двоє аспірантів готуються до захисту.
Має понад 100 наукових публікацій, в тому числі 3 монографії та понад 20 авторських свідоцтв і патентів, є співавтором відкриття № 200 «Закономір-ності об’ємних змін у колоїдних системах, що структуруються». У 2002 р. нагороджена медаллю Російської Академії природничих наук.

Важливою складовою розвитку кафедри завжди був її лабораторний фонд. З 1953 року на посаді завідувача лабораторією були Володимир Петрович Сачко, в майбутньому ректор ХІБІ, Василь Миколайович Іваненко, Олександр Алімович Кривенко.

З 1978 року - була призначена випускниця нашого інституту Тетяна Георгіївна Кришталенко, яка беззмінно виконує ці обов’язки по теперішній час.

На Кафедрі Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів в різні роки працювали декани Будівельного факультету:
- Борис Іванович Дмитрієв (1948– 1966 р.р.);
- Лев Миколайович Окуневський (1974–1976 р.р.);

– Олексій Павлович Сівцов (1977– 1983 р.р.). Був нагороджений грамотою Верховної Ради України;

– Микола Петрович Бурак – випускник нашого інституту. Після захисту кандидатської дисертації працював доцентом, а пізніше професором кафедри, деканом факультету. Підготував 2 аспірантів
С. В. Шаповал і Т. Д. Рищенко, які по теперішній час викладають на кафедрі. У 2004 р. М. П. Бурак став переможцем VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини» – кращі імена в номінації декан факультету.
– Тетяна Дмитрівна Рищенко пройшла шлях від старшого лаборанта до професора. В період 2000–2007 р. р. виконувала обов’язки заступника декана. З 2007 р. по 2011 р. працювала заступником начальника Головного управління освіти і науки Харківської державної Адміністрації, є заслуженим працівником освіти України. А з 2011 р. по теперішній час – декан факультету.
Протягом свого існування на кафедрі активно проводилася науково-дослідна робота, формувалися наукові кадри нашої кафедри і інституту. Багато наукових розробок кафедри знайшли впровадження на будівельних об’єктах країни і в навчальному процесі. Яскравими представниками наукових шкіл кафедри були:

– д.т.н., професор Михайло Георгійович Дюженко, академік міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності, заслужений діяч науки, нагороджений медаллю ім. М.В. Ломоносова, а в 2004 р. – «Зіркою Вченого». Прийшов на кафедру в 1953 р., сформував наукову школу по «Оптимізації технології торкретбетону», його учні в подальшому стали співробітниками нашої кафедри: доценти М. Г. Костюк, А. О. Качура, І. І. Кобзар, А. І. Райгородський. Його учні працюють і в інших інститутах, зокрема д.т.н., проф. ХНУБА І. А. Ємельянова, к.т.н. Б. І. Іцексон.
У 1975 р. М. Г. Дюженко відкрив галузеву науково-дослідну лабораторію «Технологія і механізація будівельного виробництва».
Розробки професора М. Г. Дюженка і його учнів впроваджені при зведенні Саяно-Шушенської ГЕС, Бурятської ГРЕС, Усть-Ілімської ТЕС. За оригінальною енерго-зберігаючою технологією виготовлялися шпали, тротуарна плитка та інші види виробів і конструкцій.

– У 1982 р. на кафедру приходить д.т.н., професор Михайло Тихонович Мельник і організовує свою наукову школу з питань одержання Високотривких в’яжучих і бетонів на їх основі. Його аспірантами стали випускники ХІІКБа М. Я. Мамаєв, О. М. Філатов, М. П. Бурак, С. В. Шаповал та випускники ХПІ О. С. Лапшин, Є. В. Доронін, Н. В. Мокрицька, які після закінчення аспірантури поповнили колектив кафедри.
Розробки наукової групи під його керівництвом були впроваджені в Інституті високих температур Академії наук СРСР і в Інституті металофізики Академії наук України.
– У 1969 р. після захисту кандидатської дисертації на кафедрі працює доцент Володимир Іванович Шеїн. Він організував наукову групу з колишніх випускників ХІІКБа В. М. Рибалка, В. А. Кривущенка, В. В. Лакштанова, ,Т. П. Воробйової, Т. Г. Кришталенко, О. В. Кондращенко, Л. О. Литвиненко. Ця група займалася питаннями «Оптимізації розрахунків складів бетону», «Дослідженнями складу цементу», «Використанням відходів сміттєспалювання при виробництві будівельних матеріалів». Розробки цих досліджень були впроваджені на Жигулівському комбінаті будматеріалів, Брянському цементному заводі і Кам’янець--Подільському цементно-шиферному заводі.
Слід зазначити ветеранів праці кафедри, людей, які віддали практично все своє життя підготовці молодих кваліфікованих фахівців: доценти Володимир Олексійович Панченко, Олександр Сергійович Лапшин, Микола Георгійович Костюк, Алла Олексіївна Качура, Михайло Данилович Шмандій, Юрій Леонідович Дикий, Галина Георгіївна Осташевська, Іван Іванович Кобзар.
За останні роки на кафедрі відбулася зміна поколінь, прийшли нові молоді кадри з випускників нашого ВНЗ.

Зараз середній вік працівників кафедри ТБВ та БМ не перевищує 45 років. Всі викладачі мають наукові ступені і вчені звання.
Тільки за 2017–2018 навчальний рік пройшли успішні захисти кандидатських дисертацій О. В. Якименка та О. Ю. Супруна. У перспективі готуються до захисту ще три дисертації наших аспірантів.
Колектив кафедри співпрацює з багатьма провідними будівельними організаціями нашого міста, де наші студенти проходять практики.
Добрим другом і партнером Університету стала корпорація Голден Тайл, в групу компанії якої входить Харківський плитковий завод. Керівництво заводу приділяє велику увагу підготовці майбутніх фахівців в області виробництва будівельних матеріалів. В рамках співпраці при кафедрі була організована секція будівельної кераміки, де розпочали підготовку інженерів-технологів, активно оснащується найсучасніша лабораторія кераміки.
Кафедра продовжує традиції і своєї наукової діяльності. Основними науковими напрямами співробітників сьогодні є:
– «Матеріалознавчі і технологічні рішення при зведенні і реконструкції будівель і споруд»;
– «Удосконалення технології отримання бетонів зниженої енерго- і матеріало-ємності».
Викладачі кафедри активно видають наукові монографії та статті, беруть участь в Міжнародних конференціях, виконують держбюджетні і госпдоговори, залучають до цієї діяльності і студентів.
У цьому плані слід відзначити
О. М. Болотських, С. В. Шаповал, Н. Г. Морковську, М. Д. Помазана.
Тільки за останні два роки на кафедрі вийшли наукові монографії
О. В. Кондращенко, О. В. Якименко, А. О. Атиняна, О. П. Ніколаєва, О. Ю. Супруна, Н. М. Золотової.
Поєднуючи історичну спадщину кафедри з інноваційними підходами в освіті, колективом були визначені стратегічні вектори нашого подальшого розвитку.
У наших планах відкрити нові спеціалізації для всіх рівнях підготовки студентів. Розширити сфери профорієнтаційної та науково-дослідницької діяльності, активно висвітлювати результати в наукових публікаціях.
Кафедра внесла свій вагомий внесок в історичну спадщину нашого університету. Протягом багатьох років її ряди поповнювалися випускниками нашого ВНЗ, співробітники займали керівні пости і виховали не одне покоління талановитих студентів.
За свої 80 років кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» випустила понад 2000 інженерів, бакалаврів і магістрів.

    Колектив кафедри співпрацює з багатьма провідними будівельними організаціями міста Харкова, де наші студенти проходять практики.
   Кафедра продовжує традиції своєї наукової діяльності. Основними науковими напрямками співробітників сьогодні є:
– «Матеріалознавчі і технологічні рішення при зведенні і реконструкції будівель і споруд»;
– «Удосконалення технології отримання бетонів зниженою енерго- і матеріалоємності».
   Викладачі активно видають наукові монографії та статті, беруть участь в Міжнародних конференціях, виконують держбюджетні і госпдоговірні тематики, залучають до цієї діяльності студентів.
   Об’єднуючи історичну спадщину кафедри з інноваційними підходами в освіті, колективом були визначені стратегічні вектори подальшого розвитку.
   У наших планах відкрити нові спеціалізації для всіх рівнів підготовки студентів. Брати активну участь у науковій діяльності університету і в міжнародних конференціях. Сприяти підготовці сучасних конкурентоспроможних фахівців не тільки для України, але і для міжнародного ринку будівельного виробництва.
   Кафедра внесла свій вагомий внесок в історичну спадщину нашого університету і продовжує поповнювати його ряди своїми випускниками.


На сайті 35 гостей та користувачі відсутні