Історія кафедри

Матеріали до 80-річчя кафедри  ТБВ і БМ:

презентації до доповідей  Кондращенко і Супрун; банер, колаж, стенд, історія.

      Історія кафедри Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів (русский, English)
   Кафедра Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів є однією з найстаріших в ХНУМГ імені О. М. Бекетова.
Історія кафедри розпочалася на початку ХХ сторіччя. У 1934/35 навчальному році в Харківському інституті інженерів комунального будівництва були відкриті:
– будівельний кабінет і
– лабораторія будівельних матеріалів.
Пізніше в 1941 році був створений «Кабінет будівельного виробництва».
  Колектив кафедри завжди очолювали провідні фахівці в області будівельного матеріалознавства, блочного і монолітного домобудівництва, технології будівельного виробництва, викладацький склад кафедри поповнювався досвідченими виробничниками. З лав її викладачів був і один із ректорів нашого університету Василь Гаврилович Цупко, 4 декана Будівельного факультету.
   Кожен із завідувачів сприяв розвитку наукових шкіл, підготовці висококваліфікованих фахівців для народного господарства. Учні керівників цих наукових напрямків захищали дисертації і поповнювали колектив кафедри. Вони розвивали наукові напрямки, пов'язані з дослідженнями проблем ремонту, забезпечення довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій, оптимізації технології торкретбетону.
   Одним з найбільш видатних керівників наукових шкіл кафедри був докт. техн. наук, професор Михайло Георгійович Дюженко, академік міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності, заслужений діяч науки, нагороджений медаллю ім. М. В. Ломоносова і «Зіркою Вченого». Він в 1975 р. відкрив галузеву науково-дослідну лабораторію «Технологія і механізація будівельного виробництва», займався питаннями оптимізації технології торкретбетону. Розробки М. Г. Дюженка і його учнів були впроваджені при зведенні Саяно-Шушенської ГЕС, Бурятської ГРЕС, Усть-Ілімської ТЕС. За оригінальною енергозберігаючою технологією виготовлялися шпали, тротуарна плитка та інші види виробів і конструкцій.
   Ще одним яскравим вченим кафедри був професор Михайло Тихонович Мельник, який очолив наукову школу з отримання та вивчення високовогнетривких в’яжучих і бетонів на їх основі. Їх розробки були впроваджені в Інституті високих температур Академії наук СРСР і в Інституті металофізики Академії наук України.
Крім цього співробітники кафедри проводили дослідження по оптимізації розрахунків складів бетону та цементу, використання відходів сміттєспалювання при виробництві будівельних матеріалів, результати впроваджувалися на крупних підприємствах країни: Жигулівському комбінаті будматеріалів, Брянському цементному і Кам’янець-Подільському цементно-шиферному заводах.
   На сьогоднішній день кафедра має лабораторії по будівельним матеріалам, кабінет будівельного виробництва. Завдяки співпраці з фірмою Голден Трейд була оснащена найсучасніша лабораторія з виробництва керамічних матеріалів.
   За останні роки на кафедрі відбулася зміна поколінь, прийшли нові молоді кадри з випускників нашого ВНЗ. У 2018 році кафедра відзначила свій 80-річний Ювілей.
   Зараз середній вік працівників не перевищує 40 років. З 15 наших співробітників 13 мають наукові ступені і вчені звання.
   В даний час кафедра ТБВ і БМ випускає бакалаврів і магістрів за спеціалізацією Промислове та цивільне будівництво. Магістрів-науковців за фахом Будівництво і громадянська інженерія та аспірантів за спеціальностями:
– 05.23.05 будівельні матеріали та вироби (керівник д.т.н., проф. Кондращенко О. В.);
– 05.23.08 технологія будівельного виробництва (керівник к.т.н., доц. Золотова Н. М.).
   За свої 80 років кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» випустила понад 2000 інженерів, бакалаврів і магістрів.
   Колектив кафедри співпрацює з багатьма провідними будівельними організаціями міста Харкова, де наші студенти проходять практики.
   Кафедра продовжує традиції своєї наукової діяльності. Основними науковими напрямками співробітників сьогодні є:
– «Матеріалознавчі і технологічні рішення при зведенні і реконструкції будівель і споруд»;
– «Удосконалення технології отримання бетонів зниженою енерго- і матеріалоємності».
   Викладачі активно видають наукові монографії та статті, беруть участь в Міжнародних конференціях, виконують держбюджетні і госпдоговірні тематики, залучають до цієї діяльності студентів.
   Об’єднуючи історичну спадщину кафедри з інноваційними підходами в освіті, колективом були визначені стратегічні вектори подальшого розвитку.
   У наших планах відкрити нові спеціалізації для всіх рівнів підготовки студентів. Брати активну участь у науковій діяльності університету і в міжнародних конференціях. Сприяти підготовці сучасних конкурентоспроможних фахівців не тільки для України, але і для міжнародного ринку будівельного виробництва.
   Кафедра внесла свій вагомий внесок в історичну спадщину нашого університету і продовжує поповнювати його ряди своїми випускниками.


На сайті 2443 гостей та користувачі відсутні