Склад кафедри

Колектив кафедри складається з висококваліфікованих і переважно молодих працівників, серед яких: докторів наук – 1, професорів – 2, кандидатів наук – 10, доцентів – 8, асистентів – 2, допоміжний персонал – 2.

kondrashchenko e vКондращенко Олена Володимирівнапрофесор, завідувач кафедрою з 2013 року.
Закінчила Харківський політехнічний інститут у 1978 р. по спеціальності Хімічна технологія в’яжучих матеріалів, та здобула кваліфікацію: інженер-хімік-технолог.
Науковий ступінь: доктор технічних наук по спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні основи), 2004 р.
Напрям наукових досліджень: фізико-хімічне підґрунтя виробництва гіпсових та гіпсомістких будівельних матеріалів і виробів на їх основі.
Викладає курси: «Будівельне матеріалознавство», «Композиційні матеріали», «Корозія та захист будівельних матеріалів і конструкцій», «Наукові дослідження».
Автор більше 140 публікацій, з них 100 наукового характеру, в тому числі 19 авторських свідоцтва та патентів, а також більш ніж 20 навчально методичних видань.

 Рищенко Тетяна Дмитрівнапрофесор, доцент кафедри з 2003 року. Декан факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.

Закінчила Харківський політехнічний інститут у 1988 р. по спеціальності Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбних покриттів, та здобула кваліфікацію: інженер-хімік-технолог.
Науковий ступінь: кандидат технічний наук по спеціальності 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалевих матеріалів. Тема дисертації: Вогнетривкі цементи на основі системи CaO-Al2O3-HfO2, 2002 р.

 

morkovskaya n gМорковська Наталія Георгіївна – доцент кафедри з 2004 року.
Закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва у 1992 р. по спеціальності Економіка і управління в будівництві, та здобула кваліфікацію: інженер-економіст.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема дисертації: Технологія безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями, 1999 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolotskih o nБолотських Олег Миколайович – доцент кафедри з 1998 року.
Закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва у 1989 р. по спеціальності Промислове та цивільне будівництво, та здобув кваліфікацію: інженер-будівельник.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема дисертації: Вибір методів виробництва робіт при реконструкції фундаментів під устаткування, 1994 р.

 

  

 

 

 

 

 

 


shapoval s vШаповал Світлана Володимирівна – доцент кафедри з 2001 року.
Закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва у 1985 р. по спеціальності Міське будівництво, та здобула кваліфікацію: інженер-будівельник.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалевих матеріалів. Тема дисертації: Вогнетривке електропровідне в’яжуче і бетон на його основі, 1995 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zolotova n mЗолотова Ніна Михайлівна – доцент кафедри з 2011 року.
Закінчила Харківську державну академію міського господарства у 2000 р. по спеціальності Менеджмент організацій.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема дисертації: Удосконалення організаційно-технологічних рішень установки анкерів в бетоні із застосуванням акрилових композицій, 2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

zhiglo a aЖигло Анна Андріївна – доцент кафедри з 2014 року.
Закінчила Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2005 р. по спеціальності Теплогазопостачання і вентиляція, та здобула кваліфікацію: інженер-будівельник.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: Отримання високоміцного гіпсового в’яжучого у турбулентному тиску, 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

yakimenko o vЯкименко Олег Вікторович – доцент кафедри.
Закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва у1986 р. по спеціальності Промислове та цивільне будівництво, та здобув кваліфікацію: інженер-будівельник.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук по спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема дисертації: Формування механізму управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону, 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

atinyan a oАтинян Армен Овікович – доцент кафедри.
Закінчив Харківську національну академію міського господарства у 2005 р. по спеціальності Міське будівництво та господарство, та здобув кваліфікацію: магістр господарства.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: Вдосконалення технології отримання спученого вермикуліта з метою зниження енерговитрат, 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопов Віктор Петрович – професор кафедри. Завідуючий кафедрою фізико-хімічної механіки та технології бетону Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького у 1981 р. по спеціальності фізика, та здобув кваліфікацію: викладач фізики.
Науковий ступінь: доктор технічних наук по спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: Методологічні основи дослідження і регулювання мікроструктури цементного каменю в бетоні, 2013 р.

 

Григоренко Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри.
Закінчила Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2008 р. по спеціальності Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, та здобула кваліфікацію: магістр будівництва.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: Безвипалювальні водостійкі композиційні матеріали на основі глинистої сировини, 2017 р.
 

bogdanova k bБогданова Катерина Борисівна – старший викладач кафедри. Науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».
Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») у 2011 р. по спеціальності Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, та здобула кваліфікацію: інженер-технолог-дослідник.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Тема дисертації: Низькотемпературний електротехнічний фарфор, 2016 р.

 

 

 

 

  

 

suprun o yuСупрун Олег Юрієвич – асистент кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nikolaev a pНіколаєв Олександр Петрович – інженер кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapshin a sЛапшин Олександр Сергійович – інженер кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erohina a vЄрохіна Анна Вікторівна – лаборант кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomazan m dПомазан Максим Дмитрович – доцент кафедри.
Закінчив Харківську національну академію міського господарства у 2006 р. по спеціальності Промислове та цивільне будівництво, та здобув кваліфікацію: магістр будівництва.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук по спеціальності 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема дисертації: Удосконалення технології улаштування полегшених залізобетонних перекриттів, 2014 р.

 

 

 

 


На сайті Один гість та користувачі відсутні