Про кафедру

Кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів»

Видеоролик о кафедре                                  

edilizia cantiere big-2Загальна мета будівельної професії – є комплексна робота по формуванню основних фондів країни, таких як: будівлі, споруди, комунікації тощо. А наша задача сформувати професійну розвинуту особистість, з високим ступенем адаптації до мінливих умов будівельного ринку.
Кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» посідає центральне місце серед спеціалізованих кафедр будівельного профілю нашого Університету. На кафедрі ведуть підготовку майбутніх фахівців-будівельників з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». За умов нормальної роботи економіки країни до 60% випускників повинні потрапити на виробництво або у фірми які займаються будівництвом. Таку підготовку ведуть спеціалісти нашої кафедри,  які надають  уміння і знання, щодо оволодіння студентами дисциплін з будівельного матеріалознавства, допоміжних засобів механізації, технології будівельного виробництва,  виконання робіт по зведенню, ремонту та реконструкції  сучасних житлових, громадських будівель і об’єктів. Навчають особливостям та головним принципам зведення будівель і споруд, реконструкції та реставрації об’єктів різного призначення.

Викладачі кафедри розробили педагогічно адаптований підхід для викладання наукових дисциплін та надали їм сприятливу форму ознайомлення студентів з досягненнями і передовим досвідом у будівництві в нашій країні і за кордоном, по виконанню різноманітних будівельних, монтажних і спеціальних робіт та засвоєння правил зведення сучасних будівель. Особливу увагу при підготовці фахівців-будівельників приділяють організаційно-технологічним рішенням сучасного висотного будівництва на прикладі набутого досвіду.
Теоретичні положення дисциплін студенти освоюють в процесі роботи над лекційними курсами, при виконанні практичних та лабораторних робіт і підчас проходження виробничої, технологічної і переддипломної практик. В процесі практичної підготовки студент отримує і робітничі спеціальності, такі як: муляр, штукатур, мурувальник тощо,  для того, щоб всебічно засвоїти майбутню професію.
Покращення професійної підготовки студентів по технології будівельного виробництва здійснюється на основі інтеграції науки, виробництва, подальшої комп’ютеризації викладання базових дисциплін. Активно проводиться підготовка студентів до участі у міських, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.
Кафедра ТВБ і БМ є однією з провідних по підготовці фахівців для багатьох будівельних організацій нашої країни та міста і  співробітничає з будівельними фірмами і підприємствами будівельного комплексу.

 


На сайті 56 гостей та 0 користувачів